Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola

a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusának Bázis iskolája

A vagy B hét
Jelenleg B hét van
Csengetési rend
  • 0.07:00-07:45
  • 1.08:00-08:45
  • 2.09:00-09:45
  • 3.09:55-10:40
  • 4.10:50-11:35
  • 5.11:45-12:30
  • 6.12:40-13:25
  • 7.13:35-14:15

Események

12-08

Felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara

 

Felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara

Várjuk azoknak a gyerekeknek a jelentkezését, akik:

- tiszta énekhanggal, jó hallással rendelkeznek
- 2016 őszén kezdik meg általános iskolai tanulmányaik 1-6. osztályát
- Budapesten vagy Budapest környékén laknak (bejárásukat a Szülők meg tudják oldani)
- tanulmányi eredményük eléri a 3,8 szintet vagy jó rendű a szöveges értékelésük, magatartásuk minimum „jó” rendű

A Gyermek iskolai oktatását a VI. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola vállalja. Az iskolába való beiratkozás nem feltétele a felvételnek, de ajánlott.

A jelentkezéskor kérjük, küldjék el nekünk az alábbi információkat:

- Gyermek neve, életkora (jelenlegi évfolyam, ahová jár)
- eddigi zenei tanulmányai (ének-zene tagozat, hangszer, szolfézs)
- a szülők elérhetőségei (email cím, telefonszám)

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címekre várjuk: gyermekkar@opera.hu; info@erkelferenc.hu

Az első évfolyamba jelentkezők jelentkezési határideje: 2016. 01. 29.
A meghallgatásokkal kapcsolatos további információkat a jelentkezőkkel e-mailben egyeztetjük.

Iskolai beiratkozás ideje: várhatóan 2016. április hónapban
Felsőbb osztályba jelentkezők jelentkezési határideje: 2016. április 15.

További tudnivalók:

A meghallgatás anyaga

1-2. évfolyamba jelentkezés esetén:

 

- 4-5 gyermekdal vagy népdal tiszta éneklése,

- hallásvizsgálat adott hangok, hangközök visszaéneklésével

- rövid dallam visszaéneklése

- rövid ritmus visszatapsolása

- egy rövid vers, vagy mondóka elmondása

 

  1. osztálytól:

 

- 4-5 népdal, vagy (felsőbb osztályban klasszikus dal) tiszta éneklése

- hangközök és dallam visszaéneklése

- ritmus visszatapsolása (korosztálytól függő nehézséggel )

- korosztálynak megfelelő (ének-zene tagozatos, vagy szolfézs órán tanult) elméleti anyag ismerete (hangközök, hangsorok, hangnemek, ritmusképletek)

Amennyiben az énekhang és egyéb képességek szerint a Gyermek megfelel az elvárásoknak, de elméleti tudása hiányos, pótolnia kell azt a további felkészülés zökkenőmentessége érdekében!

További információ:
Trecskó Beáta
e-mail: trecskobeata@opera.hu
telefonon: +36 20 467 41 36


Szeretettel várjuk a Gyermekkar leendő tagjait!